Ramalayam

Kammaguttapalli Sri Lakshmi Narasimha Swamy Aalayam, Chittoor district

Welcome to Kammagutta Palli Ramalayam Page of Ramalayam

శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారి అలయం కమ్మగుట్ట పల్లి గ్రామం, పూతలపట్టు మండలం, చిత్తూరు జిల్లా లో చాలా పురాతన ఆలయం. ఆలయం చాలా శిథిలావస్థలో వుండినది, మరియు ఆలయం ఉందని కొన్ని సూచనలు తప్ప భూమికి పైన ఏమీ లేదు. స్థానిక రిటైర్డ్ ఉపాధ్యాయుడు శ్రీ మునుస్వామి నాయుడు గారికి నిద్రలో ఒక కల వచ్చింది, అందులో స్వామి కనిపించి, ఆలయం గురించి చెప్పి దానిని పునర్నిర్మించాలని ఆదేశించాడు. శ్రీ మునుస్వామి నాయుడు గారు మరియు ఇతర భక్తులు 2002 ఈ ప్రాంతాన్ని త్రవ్వడం ప్రారంభించారు. సమీపంలో కొంత త్రవ్వకం తర్వాత లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి, అమ్మవారు, నలుగురు ఆళ్వారులు, జయ విజయులు, గరుడాళ్వారు విగ్రహాలు లభించాయి. ఈ విగ్రహాలు 200 సంవత్సరాలకు పైగా పురాతనమైనవని పురావస్తు నిపుణుల నుండి అర్థం చేసుకోబడింది. వెంటనే, ఈ విగ్రహాలు సరిగ్గా చెయించి 14 మే 2002 న ప్రతిష్ఠాపన నిర్వహించబడింది. ఇంకా, ఆలయం వద్ద రోజువారీ పూజలు మరియు ఇతర ఆచారాలు క్రమం తప్పకుండా జరుగుతున్నాయి.

20th మార్చి 2014 న శ్రీ మునుస్వామి నాయుడు గారు స్వర్గస్తులైన తరువాత, శ్రీ కంకిపాటి హనుమంత రావు ఈ బాధ్యతను చేపట్టారు. ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించారు మరియు అప్పటి నుండి విగ్రహాలను మరింత మెరుగుపరిచారు. కలశ స్థాపన చేపట్టబడింది. ధ్వజ స్తంభం మరియు బలి పీఠం సిద్ధంగా ఉన్నాయి, కోవిడ్ ఆంక్షలు సులభతరం చేసిన తరువాత, బహుశా సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ 2021 లో ప్రారంభించబడతాయి. కోనేరు, మాడ వీధులు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ముఖ మండపం, ప్రహారీ గోడ, గాలి గోపురం, మాడ వీధులు, క్షేత్ర పాలకుడు శివ ఆలయం, హనుమంతుని ఆలయం, సమీపంలోని కొండపై స్వామి వారి పాదాలు, దర్శనానికి వచ్చే పాద చారులకు మెట్లు, స్వామి వారి వాహనములు మొదలైన వాటిని చేపట్టాలని కూడా ప్రతిపాదించారు.

ఇప్పటివరకు సుమారు 60 లక్షలు ఖర్చు చేయబడింది మరియు మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ ఆలయం మానవ సమానత్వాన్ని అనుసరిస్తుంది. ప్రత్యేక లైన్లు, ప్రత్యేక దర్శనాలు లేవు. ముందుగా వచ్ఛిన వారికిముందుగా దర్శనం, గోత్ర నామ పూజ జరుగుతుంది.

లక్ష్మినరసింహ స్వామి వారు భక్తులు మరియు ప్రజలపై తన ఆశీర్వాదాలను కురిపించెదరు గాక. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు

Sri Lakshmi Narasimha Swamy vari alayam in Kammagutta Palli Village, Putalapattu mandalam, Chittoor district is a very ancient temple. The temple was in a very dilapidated condition, and nothing was present above the ground except some indications that the temple was existing. The local Retired teacher Sri Munuswamy Naidu had a dream in his sleep in which the Lord had told him about the temple and instructed to rebuild it. He and other devotees started digging the area during the 2002. In the vicinity, after some excavation the idols of the Lord Lakshmi Narasimha Swamy, Ammavaru, four Alwarulu, Jaya Vijayulu, Garudalvaru, were found. It was understood from archeological experts that the idols are over 200 years old. Immediately, these idols were properly redone and prathista was carried out on 14th May 2002. Further, the daily pujas and other rituals at the alayam are being carried out regularly.

After the passing away of Sri Munuswamy Naidu garu on 20th March 2014, one Sri Kankipati Hanumantha Rao has taken over the responsibility. The temple was rebuilt and the idols were further improvised since then. Kalasa Sthapana was carried out. Dwaja Sthambam and Bali peetham are ready and would be inaugurated after covid restrictions ease, probably in September or October 2021. Koneru and Mada streets are also ready. It is also proposed to take up Mukha mandapam, compound wall, gali gopuram, further development of mada streets, kshetra palakudu siva alayam, hanumanthuni alayam, swamy vari padalu on the nearby hill, steps for pedestrian coming for darshanam, swamy vari vahanamulu etc.

So far about Rs 60 Lacs has been spent and there is much more requirement to take up further. The temple follows equality of human being concept. There are no special lines, special darshanams. First come first darshanam and gotra nama puja.

May the Lord Laskhmi Narasimha Swamy shower his blessings on the devotees and public. Sarve jana sukhino bhavantu

Sent from Mail for Windows 10

Categories: Ramalayam

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s